HOME

Hierbij willen we alle Veldhovenaren bedanken die in de Rabo Clubsupport actie op de Zonnebloem Veldhoven hebben gestemd.
Ook dit jaar vielen we weer in de prijzen en mochten we een mooie € 1267,70 in ontvangst nemen.

Dit geld zal worden besteed aan een van de vele activiteiten die Zonnebloem Veldhoven gaat organiseren voor haar gasten, daar hoor je te zijner tijd meer over.

Natuurlijk ook een bedankje aan de Rabo bank die deze actie mogelijk maakt om
vele verenigingen in Veldhoven wat financiële steun te geven.


Privacy en de wet AVG

In het kader van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensregistratie zijn door de Nationale Zonnebloem twee online brochures gemaakt die beschrijven welke stappen je als afdeling of individuele (vakantie)vrijwilliger dient te zetten en welke afspraken we concreet met jullie willen maken.
Lees hier de volledige verklaring : Privacyverklaring.pdf

GASTEN VRIJWILLIGERS