Doelstelling

 
De Veldhovense Zonnebloem beoogt dynamisch, zichtbaar en bekend te zijn in de Veldhovense gemeenschap met een optimaal zicht op en zich richtend naar de wensen en mogelijkheden van de  doelgroep en indachtig de missie en visie van de Zonnebloem.

Uitgangspunten daarvoor zijn:

  • Aantrekken van (jongere) vrijwilligers en het vrijwilligerswerk flexibel inrichten
  • Doelgroep: werving van deelnemers, speciaal de jonge(re) fysiek beperkte medemens
  • Zichtbaarheid en bekendheid: PR en Communicatie, relaties leggen en onderhouden
  • Financiering: opzetten van fondsenwerving

Voor algemene informatie zie De Zonnebloem

 614 total views,  1 views today